Odorheiu Secuiesc

Capela lui Isus a fost declarată monument în 1992. Majoritatea cercetătorilor consideră că aceasta a fost construită în secolul al 13-lea, astfel Capela fiind cel mai vechi monument arhitectural al orașului.
În 1955, și Cetatea Székely Támadt a fost declarată monument istoric și arhitectural. Cu o suprafață pătrată (80X80m), fortificată cu un turn deasupra porții, cu patru bastioane și două rondele, cetatea a avut mai mult funcție de apărare.

”La marginea oraşului Odorheiu Secuiesc, dincolo de Râul Târnava, se înalţă Dealul Budvar. Cândva fusese aici cea mai importantă fortificaţie a regiunii.”

Cădaciu Mic

Satul a avut o biserică proprie încă din anul 1812, construită pe malul Râului Nicău. În anul 1926, a fost însă închisă, iar apoi, în 1969, a fost distrusă. Materialele de construcție rămase au fost folosite la repararea bisericii din Cădaciul Mare, în anul 1971. Un punct de atracție foarte interesant este și podul acoperit, construit în anul 1929.

”Căpitanul secuilor se aşeză în faţa cortului hanului, contemplând răsăritul. ”- Iubesc acest loc”, spuse căpitanul secuilor. De atunci, acel deal se numeşte Szeret (Iubeşte), iar pârâul care-şi are acolo obârşia a căpătat acelaşi nume.”

Lueta

Construcția Bisericii romano-catolică din Lueta a început între 1771-1772 și a fost terminată în 1776. Biserica a fost construită în stil baroc. În zonă, se află și cetatea lui Álmos, situată pe Dealul Várhegy și aparținând Culturii Wittenberg.

”Nouă diavoli traseră plugul de fier, mare cât o casă. Brăzdară adânc pământul, porniţi să are toată Harghita şi să împrăştie seminţele păcatului.”
Lupeni

Numele satului este strâns legat de numele scriitorului Tamási Áron, care s-a născut în localitate. Casa natală (muzeu comemorativ) și mormântul lui Tamási, un monument din piatră cioplită (din andezit, declarat monument de artă) sunt obiective turistice de vizitat, alături de Biserica romano-catolică, construită între anii 1842–1848.

Băile Homorod

Dintre cele şase izvoare minerale din Băile Homorod, cele mai importante sunt Izvorul Maria şi Izvorul Lobogó. În zonă, vizitatorii pot schia și pot practica echitație.

Dealu

Localitate tipică a zonei submontane, aceasta este aşezată la poalele sudice ale Vârfului Deskő (1009 m). O atracţie specială a satului este Cetatea Mák (Mákvára), unde au fost descoperite două aşezări aparţinând Culturii Wietenberg, cu obiecte ceramice care datează din a doua jumătate a Epocii Bronzului. Astăzi este rezervaţie arheologică.

”Copacul lui Fijér Miklós stă de veghe şi astăzi, iar când vântul i se strecoară printre crengi, povesteşte legende despre nemuritorii eroi secui.”

Corund

Economia localității este bazată pe activități în domeniul olăritului, fabricarea produselor ceramice, roducerea articolelor din lână și iască. Săpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului pe teritoriul satului aduc dovezi materiale ale existenței omului încă din cele mai vechi timpuri. Astfel, pe o colină a dealului „Firtuș” s-au escoperit monede de aur preistorice.

”Piatra cu gaura făcută de bara de fier a zânelor rele a rămas până astăzi deasupra Corundului.”

Subcetate

Obiectivul turistic cel mai important este Lacul de acumulare și Barajul Subcetate. Cetatea Zeta de pe Dealul Deşag (812 m) a fost locuită în Epoca de Fier, iar astăzi este sit arheologic.

”În apropiere de Zetea, pe o stâncă înaltă stătu cândva o cetate construită de marea căpetenie păgână, Zeta.”

Vârşag

Este cea mai mare comună risipită a județului Harghita. În vârful dealului Várhegy (845 m), se află ruinele Cetăţii lui Tartód, construită în secolul al 11-lea, dar părăsită în secolul al 13-lea.

”Pe Dealul Cetăţii, la confluenţa pârâului Tartod cu Târnava, stătu cândva Cetatea lui Tartod,
o fortificaţie importantă. Totuşi, căpătă renume mai ales pentru comorile adunate în peşterile dedesubtul ei. Mulţi au încercat să le scoată, dar nu au reuşit.”

Praid

Obiectivele turistice din zonă sunt: mina de sare (deschisă între anii 1976–1981), moara de sare, baia hidrotermală, ştrandul în aer liber cu apă sărată, Dealul Sării (576 m, rezervaţie naturală de 8 hectare), Cheile Corundului, dolinele de sare, râpele de sare, izvoarele sărate, plantele iubitoare de sare. Muzeul comunei are o expoziţie etnografică, una de pictură şi una legată de exploatarea şi prelucrarea sării. Cetatea Rapsonné din zonă, situată la 905 metri înălțime, a fost locuită în secolele 11–12 și astăzi este sit arheologic.

”Între Praid şi Sovata stătu odinioară o cetate. Doamna cetăţii era Rapso, o zână foarte bogată. Duminică de dumică, urca într-o trăsură cu patru cai şi mersea până la Turda la biserică.”