Harghita-Băi

Este o localitate balneoclimaterică montană, cunoscută datorită minei de caolin, dar și pentru mofetele, apele sale minerale și pentru microclimatul alpin deosebit de plăcut. Cu ajutorul celor două mofete solfatariene și a apelor carbogazoase cu o compoziție chimică diferită, zona crează posibilitatea unor tratamente variate, prin cură internă și externă.

” În vremuri străvechi, când niciun om nu călcase încă pe aceste meleaguri, în Bazinul Ciucului trăiră uriaşi. Ei convieţuiră în pace, fără a se război. Oricât de mari ar fi fost ei, nu se călcară în picioare.”

Vlăhiţa

Forja de fier din Vlăhiţa a fost construită în anul 1836, dar cea dintâi atestare documentară datează din anul 1591. Aici este cel mai vechi atelier de forjat de acest gen din Europa Centrală.

”În împrejurimile Băilor Harghita se află un pas care pe vremuri fu acoperit de Pădurea Mare. Aici se află trei cruci, în amintirea evenimentelor marcante ale istoriei maghiarilor.”

Băile Homorod

Dintre cele şase izvoare minerale din Băile Homorod, cele mai importante sunt Izvorul Maria şi Izvorul Lobogó. În zonă, vizitatorii pot schia și pot practica echitație.

Dealu

Localitate tipică a zonei submontane, aceasta este aşezată la poalele sudice ale Vârfului Deskő (1009 m). O atracţie specială a satului este Cetatea Mák (Mákvára), unde au fost descoperite două aşezări aparţinând Culturii Wietenberg, cu obiecte ceramice care datează din a doua jumătate a Epocii Bronzului. Astăzi este rezervaţie arheologică.

”Copacul lui Fijér Miklós stă de veghe şi astăzi, iar când vântul i se strecoară printre crengi, povesteşte legende despre nemuritorii eroi secui.”

Corund

Economia localității este bazată pe activități în domeniul olăritului, fabricarea produselor ceramice, roducerea articolelor din lână și iască. Săpăturile arheologice făcute de-a lungul timpului pe teritoriul satului aduc dovezi materiale ale existenței omului încă din cele mai vechi timpuri. Astfel, pe o colină a dealului „Firtuș” s-au escoperit monede de aur preistorice.

”Piatra cu gaura făcută de bara de fier a zânelor rele a rămas până astăzi deasupra Corundului.”

Siculeni

Numele satului se leagă de evenimentele petrecute pe 7 ianuarie 1764, când protestul localnicilor împotriva organizării gărzilor imperiale austriece a fost înăbuşit prin uciderea în masă a secuilor din această zonă. Monumentul SICULICIDIUM păstrează vie amintirea secuilor masacraţi.

Frumoasa

Între anii 1700-1800, Frumoasa era unul dintre cele mai importante centre comerciale din Depresiunea Ciucului. În anul 1986, s-a construit barajul lacului de acumulare de pe valea Frumoasa care astăzi alimentează orașul Miercurea Ciuc.

”Regele Sfântul Ladislau găsi un izvor strălucitor, cu apa curată. Se opri deci să bea, să se împrospăteze. Cum bău din izvor şi se spălă cu apa rece, simţi că puterile-i reveniră, și oboseala dispăru cât ai clipi.”

Racu

Cetatea Păgânilor (Pogányvár ) din Racu a fost o fortificaţie încă din Epoca Fierului-Latene secolul 1, având un rol defensiv, dar a fost locuită şi în Evul Mediu Timpuriu. A fost demolată mai târziu de austrieci. Astăzi se pot vizita doar ruinele cetății.

”Între pâraiele Var şi Şugău se înalţă o stâncă semeaţă. În vârf mai găsim şi astăzi ruinele uneia dintre cetăţile rabonbanilor de odinioară: Cetatea Păgână. Spune-se că rabonbanii şi-au ascuns comorile în beciul
de sub cetate.”

Subcetate

Obiectivul turistic cel mai important este Lacul de acumulare și Barajul Subcetate. Cetatea Zeta de pe Dealul Deşag (812 m) a fost locuită în Epoca de Fier, iar astăzi este sit arheologic.

”În apropiere de Zetea, pe o stâncă înaltă stătu cândva o cetate construită de marea căpetenie păgână, Zeta.”

Vârşag

Este cea mai mare comună risipită a județului Harghita. În vârful dealului Várhegy (845 m), se află ruinele Cetăţii lui Tartód, construită în secolul al 11-lea, dar părăsită în secolul al 13-lea.

”Pe Dealul Cetăţii, la confluenţa pârâului Tartod cu Târnava, stătu cândva Cetatea lui Tartod,
o fortificaţie importantă. Totuşi, căpătă renume mai ales pentru comorile adunate în peşterile dedesubtul ei. Mulţi au încercat să le scoată, dar nu au reuşit.”