Cădaciu Mare

În 1718, a devenit localitate de sine stătătoare, împreună cu Cădaciu Mic. Biserica actuală a fost construită în 1837, pe locul vechii biserici în stil gotic din secolele XV-XVI. Turla bisericii a fost ridicată în stil medieval, din piatră nesculptată. Credincioșii din ambele sate vin să se roage la această biserică.

Șoimușu Mare

Odinioară a fost satul șoimarilor regali. Satul vechi fusese amplasat mai jos, pe ambele maluri ale pârâului Lok. La marginea satului, în locul numit „Ősvár”, a stat cândva o fortificație din pământ.

Odorheiu Secuiesc

Capela lui Isus a fost declarată monument în 1992. Majoritatea cercetătorilor consideră că aceasta a fost construită în secolul al 13-lea, astfel Capela fiind cel mai vechi monument arhitectural al orașului.
În 1955, și Cetatea Székely Támadt a fost declarată monument istoric și arhitectural. Cu o suprafață pătrată (80X80m), fortificată cu un turn deasupra porții, cu patru bastioane și două rondele, cetatea a avut mai mult funcție de apărare.

”La marginea oraşului Odorheiu Secuiesc, dincolo de Râul Târnava, se înalţă Dealul Budvar. Cândva fusese aici cea mai importantă fortificaţie a regiunii.”

Cădaciu Mic

Satul a avut o biserică proprie încă din anul 1812, construită pe malul Râului Nicău. În anul 1926, a fost însă închisă, iar apoi, în 1969, a fost distrusă. Materialele de construcție rămase au fost folosite la repararea bisericii din Cădaciul Mare, în anul 1971. Un punct de atracție foarte interesant este și podul acoperit, construit în anul 1929.

”Căpitanul secuilor se aşeză în faţa cortului hanului, contemplând răsăritul. ”- Iubesc acest loc”, spuse căpitanul secuilor. De atunci, acel deal se numeşte Szeret (Iubeşte), iar pârâul care-şi are acolo obârşia a căpătat acelaşi nume.”

Lueta

Construcția Bisericii romano-catolică din Lueta a început între 1771-1772 și a fost terminată în 1776. Biserica a fost construită în stil baroc. În zonă, se află și cetatea lui Álmos, situată pe Dealul Várhegy și aparținând Culturii Wittenberg.

”Nouă diavoli traseră plugul de fier, mare cât o casă. Brăzdară adânc pământul, porniţi să are toată Harghita şi să împrăştie seminţele păcatului.”
Sânmartin

Biserica romano-catolică a fost construită între anii 1802-1817, în stil baroc. Aceasta este înconjurată de un zid fortificat din piatră și patru turnuri.

Satu Mare

Este țara porților secuiești cioplite în l emn de stejar, acestea fiind creații populare de mare valoare artistică. Din cele peste o sută de porți secuiești, 14 au fost construite înainte de anul 1900. În locul numit „Kőlik”, se pot observa grote în conglomerat.

”Secuii din Satu Mare se pregătiră de năvălirea tătarilor. Se ascunseră în grotele de pe Muntele Leş.”

Lupeni

Numele satului este strâns legat de numele scriitorului Tamási Áron, care s-a născut în localitate. Casa natală (muzeu comemorativ) și mormântul lui Tamási, un monument din piatră cioplită (din andezit, declarat monument de artă) sunt obiective turistice de vizitat, alături de Biserica romano-catolică, construită între anii 1842–1848.

Miercurea Ciuc

Castelul Mikó, construit în stil neorenascentist între anii 1623–1631, este cel mai renumit monument arhitectural și istoric al orașului. Clădirea adăpostește Muzeul Secuiesc al Ciucului. Jigodin a fost până în 1930 un sat din județul Harghita. Din anul 1930 a devenit un cartier al orașului Miercurea Ciuc, în partea de sud a acestuia, așezat pe malul pârâului Fitód. O parte a vechiului sat a devenit stațiune balneară (Jigodin Băi). Vis-a-vis de sat, pe malul Oltului, pe dealul Kisvártető se află ruinele unei cetăţi.

”Pe stânca unde femeia îşi aşteptă bărbatul se mai pot desluşi urmele ei. Femeia stătu nemişcată în acel loc, până urma tălpilor sale se întipări în piatră.”Sâncrăieni

Biserica romano-catolică prezintă caracteristicile mai multor stiluri arhitectonice. Aceasta a fost construită în secolul al 15-lea. Ulterior, s-a construit în cimitir Capela Domnului, în stil baroc. În anul 1953, s-a descoperit aici, într-o carieră de piatră, o parte din tezaurul dacic din aur, datând din Epoca Fierului. Se poate vizita în zonă și Rezervația naturală „Borsáros”, care are o lungime de 1 km și o lățime de 50–200 metri.