Dârjiu

Biserica-fortăreață din Dârju este trecută pe lista patrimoniului mondial, fiind una dintre cele mai vechi și importante monumente istorice din zona Odorhei. Picturile murale din interiorul bisericii și cele cinci tablouri, pictate în anul 1419, constituie cea mai frumoasă reprezentare a legendei Sfântului Ladislau. Arhitectura bisericii conține atât elemente romanice, cât și gotice. Cele mai vechi elemente în stil romanic datează din secolele 13–14, celelalte elemente, care indică o reconstrucție în stil gotic, fiind din a doua jumătate a secolului al 15-lea.

”Sfântul Ladislau a fost un luptător neînfricat încă de pe vremea când era prinţ. El a participat la nenumărate lupte împotriva cumanilor năpăditori. Că toate s-au petrecut exact aşa, ne-o dovedeşte şi fresca
din biserica localităţii Dârjiu.”

Ulieș

Comuna cu opt localități este bogată în resurse naturale, dar se poate mândri și cu biserici medievale. Cele mai importante atracții turistice ale zonei sunt stejarii seculari de 150 de ani din Pasul Égei, Poiana Narciselor și Biserica reformată din Daia, construită la sfârșitul secolului al XIII-lea și considerată una dintre cele mai valoroase monumente istorice ale zonei.

”Cu timpul, pe locul cetăţii se construi un sat, denumit după fata cu soartă tragică. Spune-se că apele ce izvorăsc din deal sunt de fapt lacrimile vărsate de Kánya.”

Merești

Frumusețea acestui peisaj, arhitectura si arta populară originale, ospitalitatea localnicilor, viața de zi cu zi a agricultorilor, a oamenilor gospodari, căruțele care străbat satul, păstoritul prin transhumanță, uneltele de odinioară folosite și astăzi, oferă momente de neuitat turiștilor veniți din orașe sau din străinătate. Turismul rural din Merești are deja tradiție.

”Iscusinţa viteazului Csala îi ajută să stăvilească pe moment hoardele, dar asta nu se dovedi a fi de ajuns.”

Șoimușu Mare

Odinioară a fost satul șoimarilor regali. Satul vechi fusese amplasat mai jos, pe ambele maluri ale pârâului Lok. La marginea satului, în locul numit „Ősvár”, a stat cândva o fortificație din pământ.

Cădaciu Mic

Satul a avut o biserică proprie încă din anul 1812, construită pe malul Râului Nicău. În anul 1926, a fost însă închisă, iar apoi, în 1969, a fost distrusă. Materialele de construcție rămase au fost folosite la repararea bisericii din Cădaciul Mare, în anul 1971. Un punct de atracție foarte interesant este și podul acoperit, construit în anul 1929.

”Căpitanul secuilor se aşeză în faţa cortului hanului, contemplând răsăritul. ”- Iubesc acest loc”, spuse căpitanul secuilor. De atunci, acel deal se numeşte Szeret (Iubeşte), iar pârâul care-şi are acolo obârşia a căpătat acelaşi nume.”

Lueta

Construcția Bisericii romano-catolică din Lueta a început între 1771-1772 și a fost terminată în 1776. Biserica a fost construită în stil baroc. În zonă, se află și cetatea lui Álmos, situată pe Dealul Várhegy și aparținând Culturii Wittenberg.

”Nouă diavoli traseră plugul de fier, mare cât o casă. Brăzdară adânc pământul, porniţi să are toată Harghita şi să împrăştie seminţele păcatului.”
Lupeni

Numele satului este strâns legat de numele scriitorului Tamási Áron, care s-a născut în localitate. Casa natală (muzeu comemorativ) și mormântul lui Tamási, un monument din piatră cioplită (din andezit, declarat monument de artă) sunt obiective turistice de vizitat, alături de Biserica romano-catolică, construită între anii 1842–1848.

Miercurea Ciuc

Castelul Mikó, construit în stil neorenascentist între anii 1623–1631, este cel mai renumit monument arhitectural și istoric al orașului. Clădirea adăpostește Muzeul Secuiesc al Ciucului. Jigodin a fost până în 1930 un sat din județul Harghita. Din anul 1930 a devenit un cartier al orașului Miercurea Ciuc, în partea de sud a acestuia, așezat pe malul pârâului Fitód. O parte a vechiului sat a devenit stațiune balneară (Jigodin Băi). Vis-a-vis de sat, pe malul Oltului, pe dealul Kisvártető se află ruinele unei cetăţi.

”Pe stânca unde femeia îşi aşteptă bărbatul se mai pot desluşi urmele ei. Femeia stătu nemişcată în acel loc, până urma tălpilor sale se întipări în piatră.”Siculeni

Numele satului se leagă de evenimentele petrecute pe 7 ianuarie 1764, când protestul localnicilor împotriva organizării gărzilor imperiale austriece a fost înăbuşit prin uciderea în masă a secuilor din această zonă. Monumentul SICULICIDIUM păstrează vie amintirea secuilor masacraţi.

Frumoasa

Între anii 1700-1800, Frumoasa era unul dintre cele mai importante centre comerciale din Depresiunea Ciucului. În anul 1986, s-a construit barajul lacului de acumulare de pe valea Frumoasa care astăzi alimentează orașul Miercurea Ciuc.

”Regele Sfântul Ladislau găsi un izvor strălucitor, cu apa curată. Se opri deci să bea, să se împrospăteze. Cum bău din izvor şi se spălă cu apa rece, simţi că puterile-i reveniră, și oboseala dispăru cât ai clipi.”